เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ก้าวอย่างไรไปให้ถึง Thailand 4.0” ใน วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น.
หมายเหตุ หากท่านสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียน ทาง Link : https://goo.gl/forms/YRzosHln453fHcmC2