ทางชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน อ.ดร.พยุง ศักดาสาวิตร บ.ไทยออโต้ทูลส์แอนด์ดาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คลินิกบัวหลวงเอสเอ็มอี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย และเป็นคุณพ่อตัวอย่างแห่งชาติเมื่อ 5 ธ.ค.60