ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี พร้อมด้วยสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรม  ” Welcome Newcomers สายใยรัก น้อง-พี่ ”  ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่สีลม โดยมี คุณโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์  ประธานชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี พร้อมคณะกรรมการชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี และสมาชิกชมรมให้การต้อนรับสมาชิกใหม่ในครั้งนี้

โดยในงาน ยังมีพี่ๆ สมาชิกเก่าได้ร่วมเล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงโอกาสต่อยอดทางธุรกิจที่ได้รับ หลังจากเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมฯ และในงานนี้ ชมรมฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกใหม่-เก่า พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารเย็นที่คัดสรรความอร่อยร่วมกันอย่างอบอุ่น