งานมหากุศลครบ 15 ปี ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี
ช่วยเหลือโรงพยาบาล / โรงเรียน ขาดแคลน
ณ อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี
วันที่ 4-5 ธันวาคม 2561

ด้วยที่ปรึกษาและกรรมการชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ขอเชิญชวนสมาชิกชมรมและครอบครัว ร่วม ‘โครงการ CSR มหากุศล เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนและโรงพยาบาลชายแดนที่ขาดอุปกรณ์การแพทย์’ ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทำความดีร่วมกันและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตามสโลแกน “สัมพันธ์ดี มีเครือข่าย ได้ความรู้ อุ้มชูธุรกิจ” โดย รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ วันที่ : ในวันอังคารที่ 4 – วันพุธที่ 5 ธันวาคม รับจำนวน 70 ท่าน 

กำหนดการ 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561
07.00 น. ลงทะเบียน 2 รถบัส
07.30 น. รถบัสออกจากธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่สีลม
11.00 น. เดินทางถึงโรงเรียนบ้านพุองกะ อำเภอไทรโยค รับชมการแสดงของเด็กๆ
ทำพิธีมอบสุขาใหม่ โต๊ะเก้าอี้ กระเป๋าเป้ อุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน/โรงเรียน
รับประทานอาหารเที่ยงที่โรงเรียน ที่โรงเรียนและชุมชนช่วยกันจัดเตรียมต้อนรับ
โรงเรียนพุองกะ มีจำนวนนักเรียน 180 คน ครู 10 คน ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน
และประสบปัญหา ห้องสุขา มีสภาพชำรุดใช้การไม่ได้ เพราะสร้างบน
ไหล่เขา ทำให้มีน้ำป่าไหลหลาก
13.30 น. เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลไทรโยค
14.00 น. ทำพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่โรงพยาบาลขาดแคลนและต้องการเร่งด่วน
โรงพยาบาลไทรโยคเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางนอกเมือง มีจำนวน 52 เตียง
แพทย์ 6 คน พยาบาล 40 คน คนไข้ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงจำนวนมากที่
ไร้บัตร งบประมาณน้อยไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์การแพทย์รักษาคนไข้ได้
15.00 น. เดินทางกลับที่พัก โรงแรมสุดชิค Royal River Kwai Resort & Spa                       ราคาห้องพักสำหรับสมาชิก คือ
สมาชิก   พักห้องคู่@ 2,000
ห้องเดียว @ 2,800
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม พร้อมสังสรรค์คาราโอเกะ
วันที่ 5 ธันวาคม 2561
11.00 น. เดินทางออกจากโรงแรม
11.30 น. ลงแพรับประทานอาหารกลางวันอร่อยเลื่องชื่อที่คัดสรรของจังหวัด
13.00 น. แวะไหว้พระที่วัดเมตตาและวัดถ้ำเสือ ที่อำเภอท่าม่วง และช้อปปิ้งอาหารแห้ง
ชื่อดังของจังหวัด
17.00 น. เดินทางกลับธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

หากท่านยินดีและสะดวกที่จะเข้าร่วมครั้งนี้ โปรดยืนยัน การเข้าร่วมตามใบตอบรับที่แนบ เพื่อการสำรองที่นั่ง ไปยังชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ทางโทรสารหมายเลข 02-2314632 ภายใน วันที่ 23 ตุลาคม 2561 จักขอบคุณยิ่ง และหากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีโทรศัพท์หมายเลข 086-355-0136,086-355-0137 (สมัครก่อนรับสิทธ์ิก่อน)
หมายเหตุ กรณี ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการจะไม่คืนเงินค่าเดินทาง

ผู้บริจาคจะได้รับใบเสร็จภาษี & โปรดโทร.จองร่วมทริป ภายในวันที่ 15 พย.