ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี เชิญสมาชิกรับฟังสัมมนาพิเศษรับปี 2019

ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี เชิญสมาชิกรับฟังสัมมนาพิเศษรับปี 2019
• EEC กับโอกาสของผู้ประกอบการไทย
• กลยุทธ์ของ SME ในการบริหารโอกาส & ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจปี 2019 “
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
ณ ห้องริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ
………………………………………………..

12.30-13..30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 15.00 น. EEC กับโอกาสของผู้ประกอบการไทย
โดย คุณจรีพร จารุกรสกุล
ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่ม WHA เป็นบริษัทชั้นนำของไทย ดำเนินธุรกิจครอบคลุม 4 กลุ่ม ได้แก่ โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่อยู่ใน EEC สาธารณูปโภคและพลังงาน การให้บริการด้านดิจิทัล รวมมูลค่าธุรกิจกว่าแสนล้านบาท
15.00-15.30 น. Coffee break
15.30-17.00 น. กลยุทธ์ของ SME ในการบริหารโอกาส & ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจปี 2019
โดย รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์
อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

………………………..