เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี (BLCSME) ได้ร่วมบริจาคมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา มีน้องๆทั้งหมด70 คน ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี (BLCSME) ร่วมบริจาค ยอดเงินจำนวน 50,000 บาท และคุณชัยรัตน์ รัถยาพิมล บริษัท โร่ม่าอุตสาหกรรม บริจาคเพิ่มอีก 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท