บสย. เร่งอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ SME จ่อคิวรอเงินกู้ โดยรายเล็กวงเงินกู้ต่ำกว่า 5 ล้านบาทมาแรง ชี้แนวโน้มความต้องการสินเชื่อและการค้ำประกันมีสัญญาณดีตามภาวะเศรษฐกิจ…

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า แนวโน้มความต้องการสินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ไตรมาส 3 และ 4 มีสัญญาณที่ดีหลังจากรัฐบาลประกาศตัวเลขการเติบโตในช่วงไตรมาส 2 เติบโตสูงกว่า 4.5% ทำให้ผู้ประกอบการ SME มีสัญญาณที่ดี โดยขณะมี 7 ธนาคารเข้าร่วมโครงการ และเริ่มส่งคำขอสินเชื่อกว่า 250 ราย วงเงิน 700 ล้านบาท ในโครงการการค้ำประกันสินเชื่อ SME ทวีทรัพย์
ขณะนี้ บสย. ได้รับคำขอค้ำประกันสินเชื่อเป็นจำนวนมาก มีทั้งที่อนุมัติแล้วและรอการอนุมัติ โดยพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการที่คึกคักมาแรงในการขอค้ำประกันสินเชื่อกับ บสย. มากที่สุดคือกลุ่ม SME รายเล็ก ขอกู้เงินจากธนาคารวงเงินขั้นต่ำกว่า 5 ล้านบาทต่อราย ที่ยื่นเข้ามามากเป็นสถิติสูงสุดหลังจากเปิดใช้โครงการ โดยมี7 ธนาคารร่วมโครงการ ได้แก่ 1. ธนาคารทหารไทย 2. ธนาคารกสิกรไทย 3. ธนาคารซีไอเอ็มบี 4. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5. ธนาคารทิสโก้ 6. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย และ 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
สำหรับในส่วนของโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ วงเงินค้ำประกันไม่เกิน 2 แสนบาท มีธนาคารเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 3 ธนาคาร ได้แก่ 1. ธนาคารทิสโก้ 2. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ 3. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ซึ่งจะเป็นโครงการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME รายย่อยที่ต้องการวงเงินสินเชื่อไม่สูงมาก ได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อภายใต้โครงการดังกล่าว เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสินเชื่อตามนโยบายของ บสย.