อ.ดร.พยุง ศักดาสาวิตร บ.ไทยออโต้ทูลส์แอนด์ดาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคลินิกบัวหลวงเอสเอ็มอี ท่านจะร่วมอภิปราย “ก้าวอย่างไรไปให้ถึง Thailand 4.0” ในหัวเรื่อง “เอาอยู่ทีมบริหาร & กลุ่มพนักงาน” วันที่ 4 พ.ค.ชั้น 29 สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ เวลา 13.00-17.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: