เรียนเชิญสมาชิกชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี  ร่วมทริปดูงานและเจรจาธุรกิจ

สุด Exclusive “ไต้หวัน”ชมอุตสาหกรรมโรบอทชั้นนำ โรงงานจักรยานไฟฟ้า 

อุตสาหกรรมเกษตร เจรจาธุรกิจ เพลิดเพลินกับการช็อบสินค้าคุณภาพราคาถูก

ณ เมืองไทเป และไทจง

      ด้วยธนาคารกรุงเทพและชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี เชิญท่านร่วมทริปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจที่ไต้หวัน ประเทศที่มีความลงตัวในทุกๆด้าน ทั้งเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม อาหารอร่อย  สถานที่ช็อบปิ้งมากมาย ที่สำคัญช่วงเดือนพฤศจิกายนอากาศที่ไต้หวันเย็นสบาย การเดินทางดูงานที่ไต้หวันในครั้งนี้ชมรมบัวหลวงฯ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ในการจัดสถานที่ดูงานและนัดหมายต่างๆ ให้

โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดินทางไป        ดูงานและเจรจาธุรกิจสุด Exclusive ‘ไต้หวัน’

วัตถุประสงค์    ชมอุตสาหกรรมโรบอทชั้นนำ โรงงานจักรยานไฟฟ้า  อุตสาหกรรมเกษตร เจรจาธุรกิจ เพลิดเพลินกับการช็อบสินค้าคุณภาพราคาถูก ณ เมืองไทเป และไทจง

วันที่              13-17  พฤศจิกายน 2561

จำนวน           60  คน

ค่าใช้จ่าย         สมาชิก  ห้องคู่ ท่านละ  29,500 บาท, ห้องเดี่ยว ท่านละ 38,000 บาท

ผู้ติดตามสมาชิก ห้องคู่ ท่านละ 30,500 บาท

 

โดยผู้เดินทางขอให้เป็นสมาชิกชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี และใช้บริการของธนาคารกรุงเทพ  หากท่านสนใจ โปรดยื่นใบสมัครมาที่ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ทาง E-mail :blcsmes@gmail.com,officeblcsme@gmail.com หรือ Fax 02-231-4632  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน) หากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ขอให้ชำระเงิน ซึ่งจะแจ้งการโอนเงินให้ทราบต่อไป จักขอบคุณยิ่ง และหากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีโทรศัพท์ หมายเลข โทร.0-26263629-30, 0-2626-3759 – 60,086-355-0136,086-355-0137  คณะกรรมการจัดงาน ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้ร่วมเดินทางตามเงื่อนไขที่กำหนด

หมายเหตุ    กรณีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ร่วมเดินทางและชำระค่าเดินทางแล้ว ผู้จัดทัวร์จะไม่คืนเงินหากท่านยกเลิก

 

แบบฟอร์มตอบรับสำหรับผู้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน และเจรจาธุรกิจสุด Exclusive “ไต้หวัน”

http://tiny.cc/acjryy