อินเดีย ประเทศที่มีตลาดการบริโภคศักยภาพสูง ขณะที่การเข้าไปลงทุนในอินเดียกลับมีไม่มากนัก

แม้จะไม่สามารถกล่าวได้ว่า ‘อินเดีย’ มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด เนื่องจากมีปัจจัยข้อจำกัดหลายประการ เช่น การเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่ยังคงมีความแตกต่างในการบริหารภายในของแต่ละรัฐ และการดำเนินนโยบายของรัฐยังไม่อาจเป็นเนื้อเดียวกันกับรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธบทบาทและความสำคัญของอินเดียในปัจจุบันที่ทวีคูณในเชิงยุทธศาสตร์ทั้งด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างมากภายใต้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Narendra Modi ที่มีความเข้มแข็งในเชิงบริหาร นักลงทุนต่างชาติจึงเริ่มหันมามองโอกาสในอินเดียมากยิ่งขึ้น

ในปี 2562 อินเดียมีแนวนโยบายจะเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก การจัดสรรงบประมาณเพื่อภาคการเกษตรและเศรษฐกิจชนบท จึงสะท้อนการต้องการพัฒนาศักยภาพการอินเดียให้เป็นแหล่งผลิตและส่งออกอาหารสดและอาหารแปรรูปที่สำคัญของโลกในอนาคต ซึ่งก็คล้ายๆ ประเทศไทยที่หวังจะเป็น ‘ครัวของโลก’จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจร่วมกับอินเดีย ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกอาหารและสินค้าการเกษตร สินค้าอาหารสดและอาหารแปรรูป

ทั้งนี้ ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นปีที่ภาคธุรกิจไทยสนใจประเทศอินเดียเป็นพิเศษ จนมีธุรกิจรายใหม่ ๆ ของไทยเกิดขึ้นในอินเดีย จากรายงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่มีการแนะนำธุรกิจไทยในช่วงปี 2561 ที่กำลังไปได้สวยในการทำธุรกิจในอินเดียที่ประกอบ

  1. สายการบิน NokScoot เปิดเส้นทางการบินกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – นิวเดลี โดยเพิ่งเริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ด้วยเครื่องบินรุ่น Boeing 777-200 ทั้งนี้ จะทำการบิน 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ปัจจุบัน มีสายการบินของไทยเปิดให้บริการที่อินเดียแล้ว 5 สายการบิน โดยอีก 4 สายการบินประกอบด้วย การบินไทย ไทยสมายล์แอร์เวย์ บางกอกแอร์เวย์ส และแอร์เอเชีย
  2. บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Magnolia Quality Development Corporation Limited – MQDC) จดทะเบียนบริษัทในอินเดียภายใต้ชื่อบริษัท MQDC India Real Estate จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยในระยะแรกวางแผนสร้าง Lifestyle Space ในย่านที่อยู่อาศัยภายในกรุงนิวเดลี โดยจะเปิดให้บริการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเปิดให้เช่าพื้นที่ห้องประชุมชั่วคราว และในระยะยาวจะดำเนินธุรกิจที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมต่อไป
  3. ร้าน LOTS Wholesale Solutions ร้านค้าขายส่งในเครือ บมจ. สยามแม็คโคร ขยายกิจการอย่างรวดเร็ว โดยได้เปิดกิจการสาขาแรกในกรุงนิวเดลีเมื่อ 18 กรกฎาคม 2561 เปิดกิจการสาขาที่สองในกรุงนิวเดลี เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2561 และจะเปิดกิจการสาขาที่ 3 ในกรุงนิวเดลีภายในปี 2562 นี้ โดยให้บริการสินค้าที่หลากหลายนับตั้งแต่ผลไม้ อาหารพร้อมปรุง เสื้อผ้า เครื่องเขียน เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ภายในบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้บริการการสั่งสินค้าด้วยระบบออนไลน์ และบริการส่งสินค้าให้ถึงปลายทางอีกด้วย

นอกเหนือจากธุรกิจของภาคธุรกิจไทยตามที่ให้ข้อมูลในข้างต้นแล้ว ยังมีเอกชนไทยจำนวนหนึ่งที่อยู่ระหว่างเจรจา/ ขออนุมัติ/ รอการเปิดกิจการในอินเดีย อาทิ  สายการบินนกแอร์อยู่ระหว่างการวางแผนเปิดเส้นทางบินแรกในอินเดียในไม่ช้า , บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มในเครือเจริญโภคภัณฑ์ อยู่ระหว่างการจดทะเบียนบริษัท CP B&F India จำกัดในอินเดีย คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในมกราคม 2562 และได้วางแผนระยะยาวเพื่อทำธุรกิจร้านค้าปลีกคล้ายร้าน 7-11 ในอินเดียต่อไป

ปัจจุบันมีบริษัทไทยในอินเดียทั้งสิ้น 30 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และมีศักยภาพสูง อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ,กลุ่ม SCG,ดัชมิลล์, กลุ่มสหพัฒน์ ,ดุสิตธานี ,ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ที่นับเป็นแนวหน้านักลงทุนไทยที่ไปได้ดิบได้ดีในตลาดผู้บริโภคอินเดีย

Credit : https://www.bangkokbanksme.com/article/28102