พาณิชย์หนุนอีคอมเมิร์ซจีนเป็นโอกาส SME ไทย

อีคอมเมิร์ซจีน โอกาสทองของไทย รัฐพร้อมส่งเสริม

พื้นที่กว้างใหญ่ร่วมกับประชากรที่มีจำนวนมาก ทำให้ประเทศจีนมีกำลังซื้อสูง เมื่อรวมกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่เติบโตสูงในช่วงหลายปีนี้ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ยิ่งทำให้ประเทศจีนเป็นที่จับตามองของผู้ประกอบการหลายชาติ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวว่า ธุรกิจอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศของจีนเติบโตได้ดีมาก มีมูลค่าการนำเข้าสูงถึง 58,280 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึงร้อยละ 25 โดยสินค้าที่นิยม คือ อาหาร ชาวจีนให้ความสำคัญกับเรื่องราคา คุณภาพสินค้า ประโยชน์ต่อร่างกายและชื่อเสียงของแบรนด์ ซึ่งทางการจีนค่อนข้างเข้มงวดกับการตรวจสอบสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ชาวจีนมั่นใจในสินค้านำเข้ามากขึ้น และมีการตรวจสอบแหล่งผลิตก่อนสั่งซื้อได้ด้วย

สินค้าอาหารของไทยได้รับความนิยมจากชาวจีนอยู่แล้ว การจำหน่ายด้วยช่องทางออนไลน์จะเป็นโอกาสให้ชาวจีนได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าไทยมากยิ่งขึ้น อาหารไทยที่ชาวจีนชื่นชอบ เช่น ข้าวหอมมะลิ เครื่องปรุงรส และผลไม้อบแห้ง

รัฐบาลไทยได้มีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซเพื่อการส่งออก และผลักดันสินค้าไทยสู่ E-Marketplace ระดับโลก และยกระดับแพลตฟอร์ม “Thaitrade.com” ให้เชื่อมโยงกับผู้ให้บริการระดับโลก เช่น Amazon, Alibaba, JD.com

นับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการชาวไทยที่ต้องการส่งออกหรือขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าสู่ประเทศจีน ซึ่งภาครัฐก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี หากผู้ประกอบการสนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokbanksme.com หรือติดต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์

Credit: https://www.bangkokbanksme.com/article/27555