บริษัทสตาร์มาร์ค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  ( Star Mark Manufacturing Co., Ltd. )

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งครบวงจรชั้นแนวหน้า CEO ดร. พีรพัฒน์ ศรีสกุลภิญโญจะมอบแนวคิด  แนวปฏิบัติจริงของกลุ่มกิจการ“Transformation from Generation to Generation ”  “การเปลี่ยนผ่านธุรกิจจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกในยุคดิจิทัล 4.0”   พร้อมเยี่ยมชมโรงงานที่มีคุณภาพระดับสากล

 

กลุ่มบริษัท อนุสรณ์ ( Anusorn Group )ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง พร้อม

ปรุง “ ซูริมิ” เนื้อปลาบด  ปูและหอย   และปลากระป๋อง “ไฮเชพ ”รับฟังยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่สร้างธุรกิจให้สำเร็จยิ่งใหญ่ทุกวันนี้ของ  MD อภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์พร้อมชมกระบวนการผลิต และ ช้อปอาหารทะเลราคาพิเศษ