มาเลเซียปั้นผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ขยายการส่งออกไปตลาดจีน พร้อมแนะผู้ประกอบการ SME ควรขยายฐานตลาดออกไปในกว้างกว่าเดิม

Mr. Datuk Seri Ong Ka Chuan รัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซีย กล่าวว่า ศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่จะเจาะตลาดในภูมิภาคเอเชียยังมีอีกมาก โดยปัจจุบันได้รับความสนใจจากต่างชาติ เช่น สหรัฐฯ ที่สนใจขยายตลาดเข้ามาในภูมิภาคแห่งนี้ สำหรับมาเลเซียได้ให้ความสำคัญกับตลาดในจีน โดยเฉพาะตลาดการส่งออกรถยนต์มาเลเซียที่ส่งเข้าไปในจีนมียอดขายสูงกว่าตลาดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐฯ, เกาหลีใต้ และจีน

“เราต้องการสร้างตลาดให้ใหญ่ขึ้น โดยการเพิ่มนวัตกรรม ไอเดียใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีศักยภาพดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งการพัฒนาธุรกิจจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME มาเลเซียมีโอกาสเติบโตในตลาดการส่งออก อีกทั้งมาเลเซียมีการเติบโตด้านการส่งออกที่แข็งแกร่งในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งมาจากปัจจัยด้านค่าเงิน และการผลิตที่มีความมั่นคง” Mr. Datuk Seri Ong Ka Chuan กล่าว

Mr. Datuk Seri Ong Ka Chuan กล่าวต่อว่า รัฐบาลมาเลเซียได้หาแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ขยายตลาดออกไปในระดับนานาชาติ หนึ่งในนั้นคือการจัดตั้งศูนย์กลางการผลิตยานยนต์สำหรับการส่งออกไปในตลาดจีน ซึ่งเป็นความพยายามที่จะช่วยผู้ประกอบการ SME มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจ

“รัฐบาลมาเลเซียจะให้การสนับสนุนในแง่ของการให้บริการ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในการเข้าถึงตลาดการส่งออกที่มีศักยภาพ และเราเชื่อว่ามาเลเซียมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในระดับนานาชาติ” Mr. Datuk Seri Ong Ka Chuan กล่าว

ทั้งนี้ มาเลเซียมีเป้าหมายยกระดับให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต โดยอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาเลเซียให้ไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้