เรียนที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วันอังคารที่ 9มค.2561 เป็นวันมงคล

เรามีนัดกัน 3 ช่วง
1. ช่วงเช้า 9.30น.
อวยพร/รับพรปีใหม่
ผู้บริหารแบงค์
ผู้จัดการใหญ่เปิดห้องรับ
2.ช่วงบ่าย13.30น.
ประชุมคณะกก.ชมรมนัดแรกปี 2561
3. ช่วงเย็น 16.30น.
อ.พันธ์ศักดิ์เรียนเชิญทุกท่านที่ ”ผึ้งหลวง” โต๊ะจีน+บรรเลงดนตรี รับโชคดีปีใหม่
รวมกรราการชมรมอดีต/ปัจจุบัน
กรรมการคลินิกผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มแบงค์(พี่วีนา/พี่อ้วน/
เจ้าหน้าที่แบงค์

สรุป
1.อวยพรผู้ใหญ่แบ้งค์ พบกัน 8.30 น.
2.ประชุมกรรมการ ตอนบ่าย
3. เย็น อ.พันธ์ศักดิ์ เลี้ยงอาหารค่ำ ปาร์ตี้ปีใหม่ คาราโอเกะ ณ ร้านอาหารผึ้งหลวง