ศึกษาการตลาดจากยุคบูมของ E-Commerce จีน

SME ไทยปรับตัวตามอย่างไรเพื่อให้ทันกับ E-Commerce จีน

จากที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประเทศยักษ์ใหญ่ Alibaba จากประเทษจีนที่เป็นธุรกิจ E-Commerce ได้เข้ามามีบทบาทในไทย หลังจากภาครัฐได้ลงนามให้ความร่วมมือสนับสนุน ผู้ประกอบการในประเทศไทยเองจึงควรจะใช้เวลาศึกษาช่องทางการตลาดของ E-Commerce เพราะอีกไม่นานธุรกิจประเภท E-Commerce จะขึ้นมาเป็นประเภทธุรกิจอันดับต้นๆของโลก เพราะใครๆก็สามารถค้าขายได้ ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะศึกษาและปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้อยู่รอดกับยุคธุรกิจ E-Commerceให้ได้ เช่น

1. มีจัดโปรโมชั่นในวันพิเศษ ที่ประเทศจีนจะมีวันเทศกาลหรือวันพิเศษต่างๆมากมาย Alibaba ได้นำวันพิเศษเหล่านี้ มาทำช่องทางการตลาดธุรกิจ E-Commerce ด้วยการจัด โปรโมชั่นพิเศษลดราคาหรือแจกของที่ระลึกในวันเทศกาลต่างๆ ทำให้เกิดชื่นชอบจากผู้บริโภคอย่างมาก เพราะในวันเทศกาลปกติแล้วคนจีนจะซื้อของกันอยู่แล้ว เมื่อมีโปรโมชั่นดีๆก็จะยิ่งดึงดูดความสนใจของผู้คนเข้าไปอีก

2. ผู้บริโภคจีนต้องการอัพเกรดชีวิต ปัจจุบันคนจีนมีกำลังซื้อที่สูงขึ้น อีกทั้งยังมีความต้องการทั้งบริโภคและอุปโภคมากขึ้น แต่ที่สำคัญคือผู้บริโภคจีนยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อ “อัพเกรด” ตัวเองในเรื่องการใช้ชีวิตให้ตามทันกระแสของโลก เช่นเรื่องไลพ์สไตล์ เสื้อผ้า อาหารการกิน จริงๆแล้วก็แทบจะทุกเรื่องที่สามารถทำให้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคดีขึ้นได้ แต่ก็คงยังต้องอยู่บนพื้นฐานของ คุณภาพที่ดี และราคาเหมาะสมกับสินค้า

3. New Retail ออนไลน์และออฟไลน์จะผนวกเข้าด้วยกัน อนาคตใหม่ของธุรกิจร้านค้าปลีก ที่เป็นการผสมผสานออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน คือการให้ร้านค้าปลีกในประเทศจีนและทั่วโลกสามารถเปิดร้านขายของผ่าน Aibaba ได้ แต่ใช่ระบบ E-Payment ในการชำระเงิน และใช้ระบบ Logistics Big Data ดูแลและบริหารการจัดการต่างๆ ในสังคมซื้อขายที่ไร้เงินสด

4. ชำระสินค้าผ่าน Digital Payment ปัจจุบัน คนจีนใช้งานระบบ E-Payment กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Alipay และ WeChat Pay ทำให้ประเทศจีนกลายเป็นสังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริง และระบบ E-Payment ยังเป็นเหมือนธนาคารที่สามารถฝากเงินสดไว้ได้และสามารถใช้ซื้อของได้เหมือนบัตรเดบิตของธนาคารทั่วไป

5. หน้าร้านอย่างเดียวไม่พอ ต้องโปรโมทด้วยโซเชียลให้ถึงผู้บริโภค เพราะคนจีนเสพข้อมูลและค้นหาสิ่งต่างผ่านโซเชียล และช่องทางที่ใช้งานมากที่สุดคือผ่านมือถือ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะทำช่องทางการตลาดโปรโมทสินค้าผ่านโซเชียลในมือถือ จะทำให้สามารถสื่อสารได้ถึงผู้บริโภคได้โดยตรงมากกว่าการขายของแค่หน้าร้าน และในโซเชียลยังสามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคที่สนใจในเรื่องต่างๆได้ง่าย ทำให้สามารถเจาะตลาดผู้บริโภคที่มีความสนใจพิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ดีกว่าหว่านแหไปเรื่อยๆ

จากการศึกษาเกี่ยวกับ E-Commerce ในปัจจุบันของจีนจาก 5 ข้อที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการควรจะศึกษาและนำแต่ละข้อมาปรับใช้ในธุรกิจ E-Commerce ของตนเองให้มากที่สุด ซึ่งมีหลายข้อที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันที เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดการซื้อสินค้าและบริการในธุรกิจได้ และจากการศึกษาทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถตามความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในยุค E-Commerce นี้ได้

Credit : https://www.bangkokbanksme.com/