สัมมนาพิเศษเพื่อสมาชิกชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี

เรื่อง ศาสตร์ยอดคน

ทำสงครามพินิจทหารหาญ  บริหารงานวิเคราะห์บุคคล วางกลศึก สำนึกฟ้า -ดิน

โดย  อาจารย์วิศิษฎ์  เตชะเกษม’ 

สุดยอดกูรูด้านฮวงจุ้ย ดวงจีน และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี

วันศุกร์ที่  13  กรกฎาคม  2561   ณ ห้องโกมุท ชั้น 29  ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

 

12.30 – 13.15 น.          ลงทะเบียน

13.15 – 16.15  น.          ฟังบรรยาย เรื่อง “ ศาสตร์ยอดคน”

ศาสตร์แห่งการบริหารบุคคล.. เพื่อบริหารงาน

ท่านอาจารย์วิศิษฎ์ จะนำศาสตร์ของฮวงจุ้ยมาช่วยให้ท่านวงกลยุทธ์ในการบริหารงานและบริหารบุคคล ให้เข้ากับโลกสมัยใหม่และคนยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ศาสตร์นี้จะช่วยท่านวิเคราะห์คนและใช้คนให้เหมาะกับงาน เพราะ ‘พนักงาน คือหัวใจของความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ’