รับข้อมูลข่าวสารพิเศษก่อนใคร!!

Unsplashed background img 2
รับข้อมูลข่าวสารพิเศษก่อนใคร!!

รับข้อมูลข่าวสารของชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีก่อนใคร กับการอบอรมสัมนา การดูงานในประเทศ รวมถึงข่าสวสารบอกเล่าเก้าสิบโดย อ.พันธ์ศักดิ์ และข่าวของเอสเอ็มอีจากกระทรวงพานิชย์และการลงทุนก่อนใคร

เข้าร่วมสัมนาและกิจกรรมพิเศษสุด

Unsplashed background img 2
เข้าร่วมสัมนาและกิจกรรมพิเศษสุด

เข้าร่วมการสัมนาและกิจกรรมของชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียในอัตราพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่จะสามารถร่วมการสัมนา Exclusive หรือกิจกรรมต่างๆ ของขมรมซึ่งมีสิทธิพิเศษอีกมากมายตลอดทั้งปี

รับ Mail Magazine ฟรีทุกเดือน

Unsplashed background img 2
รับ Mail Magazine ฟรีทุกเดือน

สมาชิกสามารถได้รับข้อมูลสุดพิเศษได้ตลอดทั้งปี ทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารการเสนอเข้าร่วมอบรมสัมนา การเข้าร่วมกิจกรรม กฏหมาย กฏกระทรวง หรือ พรบ. ใหม่ก็รู้ก่อนใครเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวสถานประกอบการของท่าน

SMEs CLINIC

Unsplashed background img 2
SMEs CLINIC

สมาชิกสามารถเข้าวร่วมสอบถาม เข้าสู่เอสเอ็มอีคลินิก เมื่อเจอปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การบริการ การผลิต ซึ่งทางชมรมมีที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ หรือแม้แต่ผู้ประสบความสำเร็จในกิจการนั้นๆ ช่วยแก้ไขในการตอบข้อซักถามหรือไขข้อข้องใจนั้นๆ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิก

ออกบูธ หรือ Exhibition

Unsplashed background img 2
ออกบูธ หรือ Exhibition

สิทธิพิเศษที่ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จะสามารถออกงานบัวหวงเอสเอ็มอีได้ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีและมียอดเงินสะพัดกว่า 200 ล้นบาทใน 1 วัน รวมกึงการออกบูธและกิจกรรมต่างๆ ในการประชุม หรือ Exhibition SMEs หลากหลายที่ทั่วประเทศ

ออกเสียงเลือกตั้งหรือลงสมัคร

Unsplashed background img 2
ออกเสียงเลือกตั้งหรือลงสมัคร

สมาชิกสามารถออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีหรือสามารถลงสมัครคณะกรรมการในสมัยถัดไป และเป็นผู้ขับเคลื่อนชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีในอนาคต

อบรมพัฒนาองค์ความรู้

Unsplashed background img 2
อบรมพัฒนาองค์ความรู้

สมาชิกสามารถได้รับการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยกับสถานการณ์และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมความรู้ให้แก่องค์กร

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน

Unsplashed background img 2
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน

สมาชิกแต่ละท่านสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยผ่าน Social Media ต่างๆ หรือการประชุมหรือแม้แต่ SMEs Clinic

ขยายตลาดการค้าและการบริการ

Unsplashed background img 2
ขยายตลาดการค้าและการบริการ

สมาชิกสามารถขยายตลาดสินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักมาขึ้นทั้งในเครือข่ายเดียวหรือมแต่นอกเครือข่ายเพื่อสร้างยอดขาย และการประชาสัมพันธ์ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นโดยผ่านระบบเครือข่ายของสมาชิกด้วยกันเอง