อบรมและสัมมนา

แผนงานกิจกรรมของชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ปี 2561

วัตถุประสงค์: จัดกิจกรรมที่มีคุณค่าให้กับสมาชิก เพื่อให้ได้ทั้งความรู้  ความสนุกและความสุขที่ประทับใจ

กลยุทธ์