อีคอมเมิร์ซกลายเป็นช่องทางการทำตลาดที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตแบบเดิมๆ ไม่สามารถจะเป็นคู่แข่งได้อีกต่อไป ดังนั้นผู้ประกอบการ SMEs ก็ควรมีการสร้างช่องทางตลาดในอีคอมเมิร์ซ ซึ่งปัจจุบันการเปิดร้านค้าฟรี หรือที่ใช้เงินไม่มาก

การทำธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ลูกค้ามีทางเลือกสินค้าและบริการที่หลากหลายในแง่คุณภาพ ราคา แม้กระทั่งรูปแบบ ดีไซน์ แถมพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวพลิกกลยุทธ์การตลาด 360 องศา เพื่อดึงดูดใจลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ

นอกจากการขายหน้าร้านแบบดั้งเดิม บริการทางออนไลน์โดยผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย อีคอมเมิร์ซกลายเป็นช่องทางใหม่ที่สามารถนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าเพิ่ม และครอบคลุมในวงกว้างมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเข้ามาเสริมเติมเต็ม ทำให้รายได้จากยอดขายเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด SMEs จึงไม่ควรละเลยหรือมองข้าม

แต่หากยังไม่มีความพร้อม หรือต้องการทดสอบ ทดลองนำมาปรับใช้ในเชิงธุรกิจ เสริมความเชื่อมั่นว่าเดินมาถูกทาง ก่อนตัดสินใจลงทุนลงแรงเพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้โดยผ่านทางออนไลน์อีกทางหนึ่ง ขอนำเสนอการใช้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ทางเลือกใหม่ที่อาจทำควบคู่กับการขายในลักษณะออฟไลน์ผ่านทางหน้าร้าน

เพื่อให้ง่ายในการใช้บริการ ทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนสำหรับ SMEs ซึ่งอาจมีเงินทุนจำกัด การนำเสนอสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ Marketplace หรือคลังสินค้าบนโลกออนไลน์ที่หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดทำขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่คุ้มค่า

ติวเข้ม SMEs สู่อีคอมเมิร์ซ

ขณะเดียวกันจากที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน SMEs โดยได้จัดทำโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพด้วยการเพิ่มช่องทางขายสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ ถือโอกาสดีที่ SMEs ทั้งในกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด จะได้ก้าวสู่โลกธุรกิจที่เปิดกว้าง สามารถสร้างรายได้จากการขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ

เบื้องต้นรัฐบาลกำหนดเป้าหมายในการยกระดับ SMEs โดยใช้วิธีติวเข้มการทำธุรกิจผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต หรืออีคอมเมิร์ซทั้งปีตลอดปีนี้รวม 600,000 ราย จากจำนวน SMEs ทั้งระบบประมาณ 3 ล้านราย ด้วยการเติมเต็มความรู้ แนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล ทั้งเรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า การดีไซน์ผลผลิตภัณฑ์ แพกเกจจิ้ง ระบบโลจิสติกส์ โดยจะพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมารองรับโดยเฉพาะ

Credit : https://www.bangkokbanksme.com/article/28199