สิ่งที่ควรทำเมื่อเริ่มจำหน่ายสินค้าใหม่

การทำธุรกิจย่อมมีอุปสรรคและการแข่งขัน การเปิดตัวสินค้าก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทาย หากวางแผนดีก็จะทำให้มีภาพลักษณ์ที่ดี ลูกค้าจดจำแบรนด์ และได้ไปต่อในสนามการแข่งขัน เทคนิคเบื้องต้นสำหรับการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ คือ

1. มองสินค้าหาความต่าง วิเคราะห์ว่าคู่แข่งชูจุดเด่นอะไร และสินค้าตนเองมีจุดเด่นใดบ้างที่แตกต่างจากคู่แข่ง และลูกค้าต้องการจุดเด่นนั้น แล้วหยิบความต่างนั้นเป็นจุดขายและใช้ในการสื่อสาร จะช่วยให้สินค้าน่าสนใจขึ้น

2. มีภาพกลุ่มเป้าหมายชัด ลูกค้าแต่ละประเภทมีความต้องการต่างกัน สินค้าประเภทหนึ่งอาจเหมาะกับลูกค้าประเภทหนึ่ง การที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนจะช่วยให้ทราบความต้องการและค้นหากลยุทธ์การเปิดตัวสินค้าที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายจดจำและประทับใจได้

3. ขายถูกที่ ช่องทางการจำหน่ายเป็นอีกปัจจัยที่จะส่งให้การเปิดตัวสินค้ารุ่ง หรือร่วง ควรเลือกช่องทางที่มั่นใจว่ามีกลุ่มเป้าหมายมากพอ เพื่อให้โอกาสในการซื้อสูงขึ้น

4. ลดแลกแจกแถม เพราะใครๆ ก็ชอบสินค้าราคาพิเศษ การส่งเสริมการขายจะช่วยชูให้สินค้าเด่นขึ้น ใช้ดึงความสนใจของลูกค้าได้เสมอ โดยเฉพาะการเปิดตัวสินค้าที่จะช่วยให้เกิดการทดลอง และควรทำให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณสมบัติอื่นๆ ของสินค้าควบคู่ไปด้วย อย่างไรก็ตาม ควรใช้เทคนิคนี้อย่างระมัดระวัง เพราะอาจทำให้ลูกค้าติดภาพและซื้อเฉพาะสินค้าราคาพิเศษ

5. สื่อสารให้ดีและถูกเวลา หากไม่เข้าใจลูกค้า แผนไม่ชัด หรือผิดที่ผิดทาง การสื่อสารที่พยายามสรรค์สร้างก็อาจไม่มีความหมาย การสื่อสารควรเหมาะสมและมีพลังที่จะโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมาย ใช้วิธีสื่อสารที่แตกต่างและแปลกใหม่ เพื่อให้โดดเด่น รวมทั้งใช้วิธีเลือกเฉพาะช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ จะดีกว่าการหว่านสื่อจำนวนมากที่ไม่สร้างยอดขายและเพิ่มต้นทุน

หากผู้ประกอบการได้วางจำหน่ายสินค้าแล้ว แต่มียอดขายไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้ ลองตรวจสอบผ่านเทคนิคเหล่านี้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เพราะการทำธุรกิจต้องมีการผิดพลาดบ้าง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และปรับปรุงที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสักวันหนึ่ง

Credit : https://www.bangkokbanksme.com/article/27189