เรียน ท่านสมาชิกชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีทุกท่าน

ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสุขภาพของสมาชิกจึงได้จัดบรรยายพิเศษ“ คุณ ครอบครัว ธุรกิจ เลิศด้วยสุขภาพ” ขึ้นในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโกมุท ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม ได้เรียนเชิญ พลเอกสายัณห์ สวัสดิ์ศรี อดีตผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์พระมงกุฎเกล้า มาเล่าให้สมาชิกฟังถึงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพในทุกช่วงวัยให้ห่างไกลจากโรค พร้อมรับการตรวจเช็คโรคแบบง่ายๆ

ในการนี้ ชมรมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หากท่านยินดีและสะดวกจะเข้าร่วมการสัมมนา โปรดยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาตามแบบตอบรับที่แนบ เพื่อการสำรองที่นั่งไปยังชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ทางโทรสาร 0 – 2231 – 4632 หรือ E-mail: blcsmes@gmail.com, officeblcsme@gmail.com ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 จักขอบคุณยิ่ง และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ โทรศัพท์ 0-2626-3629,0-2626-3759 – 60 ,086355136,0863550137

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
กรอกแบบตอบรับผ่าน Link google foms ได้ง่ายๆ เพียงคลิ๊กด้านล่าง
แบบตอบรับบรรยายพิเศษ “คุณ ครอบครัว ธุรกิจ”เลิศด้วยสุขภาพ