นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจความคุ้มค่าของการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอิงข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า มีสถานประกอบการที่ยื่นจดทะเบียนนิติบุคคล 700,000-800,000 ราย ขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จำนวน 2.5 ล้านราย ซึ่งกว่า 1.75 ล้านราย หรือ 70% ยังไม่ยอมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จึงน่าเป็นห่วง เนื่องจากความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านมาตรการต่างๆไม่สามารถไปถึงได้ ทั้งนี้ จากการสำรวจเอสเอ็มอีทั่วประเทศ 1,250 ตัวอย่าง เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าเอสเอ็มอีที่จดทะเบียนมีการปรับตัวดีขึ้นเห็นได้ชัด โดยเฉพาะยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้น 40.7% กำไรดีขึ้น 32.7% ราคาสินค้าดีขึ้น 24.2% และสภาพคล่องของธุรกิจปรับตัวดีขึ้น 27.4% ขณะที่เอสเอ็มอีที่ไม่จดทะเบียนนิติบุคคล ปรับตัวดีขึ้นในสัดส่วนที่ต่ำกว่า