บริษัทขนส่งรัสเซียที่จะช่วยให้ธุรกิจง่ายขึ้น

รัสเซียหนึ่งในประเทศตลาดใหม่ เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างครอบคลุมพื้นที่ที่สามารถอาศัยได้ถึง 1 ใน 8 ของโลก การกระจายสินค้าจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญและท้าทายในการทำธุรกิจของประเทศนี้ ซึ่งรัสเซียก็มีผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่จะช่วยให้การทำธุรกิจสะดวกมากขึ้น คือ

Free Lines ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 4PL ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย อยู่ในแวดวงการขนส่งสินค้านำเข้ามากกว่า 14 ปี มีสำนักงานตั้งในประเทศจีน ตุรกี อิตาลี เยอรมนีและรัสเซีย ให้บริการด้านการขนส่งในและนอกประเทศ บริการการเงิน พิธีการศุลกากร คลังสินค้า ให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์และด้านเศรษฐกิจ ทั้งในรัสเซียและต่างประเทศ

Sovtransavto ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 3PL ที่เก่าแก่ในรัสเซีย หนึ่งในบริษัทที่น่าเชื่อถือ ได้รับการรับรองมาตรฐานมากมาย เช่น ISO, AEO, SQAS ซึ่ง Sovtransavto เป็นสมาชิกของกลุ่มและสถาบันการขนส่ง โดยให้บริการขนส่งในและนอกประเทศ ประเทศในเครือ CIS ยุโรปและเอเชีย

Mezhtransavto ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 3PL คร่ำหวอดในตลาดการขนส่งสินค้ากว่า 20 ปี ให้บริการขนส่ง คลังสินค้า พิธีการศุลกากร ในประเทศรัสเซียและนอกประเทศ ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ และบริการส่งสินค้าออนไลน์ด้วย

Atlantic Cargo Company ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับโลก ก่อตั้งมากว่า 20 ปี ให้บริการขนส่งสินค้าในและนอกประเทศรัสเซีย ครบวงจรด้วยบริการขนส่งทางบก ทะเล และอากาศ อีกทั้งให้บริการด้านคลังสินค้าและพิธีการศุลกากรด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้การกระจายสินค้าง่ายขึ้น เพื่อให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เส้นทางการขนส่ง ระเบียบศุลกากร รวมถึงช่องทางกระจายสินค้ารายย่อยที่จะเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงจุด

Credit : https://www.bangkokbanksme.com/article/27163