10 อันดับ สินค้ายอดนิยมในแอฟริกาใต้

แอฟริกาใต้ ประเทศที่โดดเด่นและน่าลงทุนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจตลาดแอฟริกา ประเทศแห่งนี้มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา มีระเบียบทางการเงินที่เข้มแข็ง เพราะไม่นิยมหาเงินกู้จากต่างประเทศ มีเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นประตูเชื่อมสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในทวีปแอฟริกาใต้ ซึ่งสินค้าจากไทยที่ส่งออกไปแอฟริกาใต้ 10 อันดับ คือ

อันดับ 1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 24,541.0 ล้านบาท

อันดับ 2 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ 10,858.7 ล้านบาท

อันดับ 3 ข้าว 7,315.2 ล้านบาท

อันดับ 4 ผลิตภัณฑ์ยาง 2,969.0 ล้านบาท

อันดับ 5 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 2,690.7 ล้านบาท

อันดับ 6 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 2,296.3 ล้านบาท

อันดับ 7 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 2,270.3 ล้านบาท

อันดับ 8 เม็ดพลาสติก 1,605.2 ล้านบาท

อันดับ 9 เคมีภัณฑ์ 1,562.1 ล้านบาท

อันดับ 10 เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ 1,289.9 ล้านบาท

นอกจากนี้ สินค้าอื่นๆ ก็มีโอกาสจะเติบโตในตลาดแอฟริกาใต้ได้เช่นกัน เพียงแต่ผู้ประกอบการต้องศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของชาวแอฟริกาใต้ให้ดีก่อน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับการทำธุรกิจ

Credit : https://www.bangkokbanksme.com/article/26793