งานศึกษาดูงาน

งานศึกษาดูงานที่เป็น Best Practices ด้านการบริหารจัดการ/ มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ/ มีนวัตกรรม / เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ

ไตรมาส 1
ครั้งที่ 1  (เต็ม)
ทริปดูงานสุดยอดอุตสาหกรรมชั้นนำ จ.ราชบุรี (21-Mar-61)
– 1. บริษัทสิ่งทอซาตินและบริษัทเท็กซ์ไทล์แกลลอรี่ผู้นำด้านสิ่งทอแฟชั่นที่อำเภอบางแพ
– 2. บริษัทบางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติก ผู้นำด้านการผลิตยาและสมุนไพร ที่อำเภอเมือง

ต่างประเทศ
ครั้งที่ 1  (19-21 ม.ค.61 จำนวน 66 ท่าน)
-1. ศึกษาดูงานจำปาสัก ลาวใต้
แขวงจำปาสัก อยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศ สปป. ลาว นับเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของสปป. ลาว

ครั้งที่ 2   (13-17 พ.ค.61 จำนวน 40 ท่าน)
ธนาคารกรุงเทพและชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี เชิญสมาชิกร่วมทริปดูงานสุดพิเศษ 2 ประเทศ2 อารายธรรม
‘เมดาน’เมืองใหญ่อันดับ 3 ของ อินโดนีเซีย ที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติและความ
สวยงามของทะเลสาบและภูเขาสูง วัฒนธรรมเก่าแก่ของดัตช์และพื้นเมืองและ ‘สิงคโปร์’ เจ้าแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี’