เผยผลจัดอันดับธนาคารแห่งปี Bank of the Year ธนาคารกรุงเทพ ครองแชมป์ ธนาคารแห่งปี 2561 (Bank of the Year 2018)

การเงินธนาคาร ฉบับเดือนเมษายน 2561 ประกาศผลการจัดอันดับ ธนาคารแห่งปี 2561 หรือ Bank of the Year 2018 โดยใช้ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง ในรอบปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2560 มาพิจารณาจัดอันดับ ปรากฏว่า ธนาคารกรุงเทพ ได้ครองแชมป์ธนาคารแห่งปี 2561

โดยธนาคารกรุงเทพ สร้างกำไรสุทธิได้สูงเป็นอันดับ 3 ของระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2560 โดยมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 33,008.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8% จากปีก่อน เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมบริการประกันผ่านธนาคาร บริการกองทุนรวม และกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น และมีกำไรสุทธิต่อหุ้นสูงเป็นอันดับ 1 ที่ 17.29 บาท

 

อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่นี่: http://www.moneyandbanking.co.th/new/19050/10/cover-story-bank-of-the-year-2018