สวัสดีเพื่อนพี่น้องสมาชิกชมรมทุกท่าน

  • ปีระกา 2560 สถานการณ์ทั่วโลกยังคงมีความไม่แน่นอนทั้งภัย(สงคราม/ธรรมชาติ/เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง)ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีพึงไม่ประมาทและควรเตรียม(กาย/ใจ/สมอง)ปรับแผนกลยุทธ์ดำเนินการในช่วงที่เหลือของปีนี้ เพื่อให้กิจการ(เจริญ/ดำรงอยู่/อยู่ได้)ไปด้วยดีหากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
  • ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีของเราก็ยังคงมุ่งสร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องร่วม 15 ปี นับจากชมรมตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 จากฝีมือบริหารคณะกรรมการชมรมภายใต้ประธานชมรม 5 ท่าน
  • มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ชมรมเราก็ได้ประธานคนใหม่จากสมาชิกชมรม คือ คุณโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์ ท่านได้คัดเลือกรองประธาน(สมาชิกสัมพันธ์/วิชาการ/กิจการต่างประเทศ&จัดหารายได้/กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก และ เลขานุการชมรม)พร้อมจัดประชุม 2 ครั้ง เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกด้านและแผนกลยุทธ์/ดำเนินงานปี 60/61
  • วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม เป็นวันนัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 พร้อมที่จะนำแผนงานปฏิบัติการเพื่อความเข้มแข็ง สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่บรรดาสมาชิก ภายใต้สโลแกน(คำขวัญ) “สัมพันธ์ดี มีเครือข่าย ได้ความรู้ อุ้มชูธุรกิจ”
  • วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม ชมรมได้จัดให้สมาชิกออกทริปศึกษาดูงานในประเทศจำนวน 2 บัส (เต็ม)

ภาคเช้า พบกับ ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย บริษัท ดีไซน์ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด ผู้นำการออกแบบเฟอร์นิเจอร์มีชีวิตที่ได้รับรางวัลจากทางราชการและเอกชนมากมาย ท่านดำรงตำแหน่งรองประธาน(กิจการต่างประเทศ&จัดหารายได้) จะบรรยายพิเศษให้ผู้ร่วมทริปทราบถึงกลยุทธ์ดำเนินกิจการทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่การเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันสมาชิกทั้ง 2 รถบัส ด้วยการจัดเต็มอาหาร(ทะเล) ที่สั่งทำเป็นพิเศษ ขอปรบมือดังๆในความมีน้ำใจของ ดร.สมศักดิ์

ภาคบ่าย พบกับคุณณรงค์ สกุลศิริเลิศ เจ้าของ บริษัท เอ็น อาร์ ณรงค์กรุ๊ป จำกัด ผู้คร่ำหวอดในการเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ชิ้นส่วนรายแรกให้กับโรงงานชั้นนำของประเทศ เป็นผู้บุกเบิกสร้างธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมออแกนิคส์ครบวงจรและยังเป็นเจ้าของกิจการรายแรกๆที่สร้างโรงเรียนในโรงงาน

ทั้ง 2 กิจการได้มอบสินค้าราคาพิเศษให้ผู้ร่วมทริปได้ช้อปเฉพาะวันนั้น

 

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปศาสตร์ ต่อรอง ตกลงได้”วิทยากร อ.พันธ์ศักดิ์   ลีลาวรรณกุลศิริ ผู้คิดค้นวิธีคิด เคล็ดลับ กลยุทธ์ที่นักต่อรองมักลืมนึกถึง “คิดให้เขาได้&เราได้ด้วย” หลักสูตรนี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต(ประจำวัน/ครอบครัว/ธุรกิจ)

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม หลักสูตร “B 2 B Marketing” วิทยากร อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ อดีตผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เสริมความแข็งแกร่งระหว่างธุรกิจ:ธุรกิจที่นอกเหนือจาก ธุรกิจ:ผู้บริโภค

สมาชิกชมรมที่สนใจและจัดเวลาได้ โทรจองที่คุณปุ้ย 02 230 1140 และสามารถเชิญชวนเพื่อนนักธุรกิจสมัครเป็นสมาชิกชมรมและเข้าอบรมได้

“บอกเล่าเก้าสิบ” ขออวยพรให้สมาชิกชมรมที่รักชมรม และเข้าร่วมกิจกรรมที่ชมรมจัดล้วนปลอดภัย แข็งแกร่ง เจริญก้าวหน้า สุขสบายทั้งครอบครัว

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

 

…………………………………………………….