สวัสดีเพื่อนพี่น้องสมาชิกชมรมทุกท่าน

 • ฉบับนี้ต้อนรับงวดหลังของปี 2560 สถานการณ์ที่เป็นข่าวให้ผู้ประกอบการตกใจอกสั่นขวัญหายก็คือ พรก.เอาผิดกับผู้รับคนงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยทางการให้เวลาผ่อนผันถึงสิ้นปี 2560
 • เรื่องสำคัญที่ต้องเตรียมล่วงหน้าคือธนาคารแห่งประเทศไทยให้สถาบันการเงินพิจารณาสินเชื่อโดยพิจารณาจากงบทางการเงินที่ถูกต้องยื่นต่อกรมสรรพากรตั้งแต่ปี 2562
 • ผู้ประกอบการยุคนี้แตกต่างจากยุคก่อนโดยสิ้นเชิง จะอาศัยความขยัน อดทน ต่อสู้ไม่ถอย ไม่เพียงพอแน่ ยุคนี้ผู้ประกอบการประกอบกิจการใดก็ต้องอาศัยการแสวงหาองค์ความรู้ ยิ่งในยุค 4.0 ที่กำลังกล่าวขวัญถึง ต้องเป็นความรู้ที่เหนือชั้น เหนือคู่แข่ง ทั้งความแปลก ใหม่ ดี ยุคนี้จะเก่งอย่างเดียวไม่ยุ่งกับใครก็โดนรุมกินโต๊ะจากคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศที่รวมพวกเข้ามาแข่งขัน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องได้เปรียบในการรวมตัวผู้ประกอบการเก่งเดี่ยวเป็นเก่งรวมเน้นการให้ความสำคัญเรื่องSupply Chain & Value Chain แล้วยังต้องเก่งด้านการตลาดในการสร้างและสนองความต้องการรวมถึงการบริหารจัดการให้ความสำคัญคน เทคโนโลยีโนวฮาว นวัตกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเข้าหลัก“ทำน้อย ได้มาก” จึงเป็นมูลเหตุจูงใจที่จะให้ทุกท่านร่วมเป็นสมาชิกเกื้อกูลกันในสถาบันชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีแห่งนี้
 • ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ภายใต้การนำของประธานชมรมคนที่ 6 คุณโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์ ที่ได้จัดองค์กรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกท่านที่อยู่ในคณะกรรมการชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีล้วนเต็มใจเสียสละเวลา ทุ่มเทความคิด แรงใจ แรงกาย เพื่อสร้างผลงานให้แก่มวลสมาชิกอันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงของชมรมที่เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการ
 • งานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ชมรมและที่จะจัดให้แก่สมาชิกในเดือนกรกฎาคมนี้ได้แก่
 • 25 กรกฎาคม การศึกษาดูงานในประเทศ 2 แห่ง

บจ.ศรีวัฒนา วู๊ดดิ้ง อินดัสทรีส์ จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้ส่งออกกรอบรูปไม้และเรซิ่นชั้นนำของโลก

บจ.บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี

ผู้ผลิตกระเป่าเดินทางคุณภาพสูง แบรนด์ Caggioniส่งออกประเทศญี่ปุ่น

 

ทั้ง 2 รายมีประวัติในการประกอบกิจการ การวางกลยุทธ์ที่จะปรับตัวพ้นวิกฤตและไต่เต้าเป็นผู้ส่งออกสร้างชื่อเสียงติดอันดับของประเทศรายแรกคือคุณวรชัย ชูชัยศรี อดีตประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี รายหลังคือคุณประสิทธิ์ ภิรมย์ฤกษ์ ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลด้านผู้บริโภค คณะผู้จัดภูมิใจนำเสนอ รับประกันคุณภาพ คุ้มค่ากับเวลา&ค่าใช้จ่ายของสมาชิกทุกครั้งที่จัด

 • 26 กรกฎาคม การสัมมนาเชิงปฎิบัติการหลักสูตร“การตลาดธุรกิจเพื่อผู้บริโภค”รุ่นที่ 1 (Business to Consumer Marketing) ณ ห้องโกมุท ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม โดย อ.เมธี จารุมณีโรจน์ บริษัท แบรนด์อะฮอลิกส์ จำกัด ท่านจะได้เรียนรู้ เข้าใจพื้นฐานหลักการตลาดธุรกิจเพื่อผู้บริโภคที่แตกต่างจากเพื่อธุรกิจและเพื่อภาครัฐ ท่านจะทราบถึงกระบวนการความคิดในการวางแผนการตลาด การแบ่งส่วนตลาด เลือก&วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะพฤติกรรมผู้บริโภค และการใช้ประโยชน์จากความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการแบ่งกลุ่มทำกรณีศึกษาพร้อมการวิพากษ์

ทั้ง 2 รายการ ขอเรียนท่านสมาชิกว่ารับจำนวนจำกัด โดยเฉพาะการศึกษาดูงานทุกท่านคงพิจารณาและตัดสินใจจองเพื่อป้องกันความผิดหวังได้ที่คุณปุ้ย 0 2230 1140

 • งานที่คณะกรรมการเตรียมจัดให้แก่ท่านสมาชิก
 • 20 มิถุนายน ประธานชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี(คุณโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์) ได้ประกาศตั้ง “คลินิกบัวหลวงเอสเอ็มอี” และได้เตรียมประชุมหารือคณะกรรมการที่ปรึกษาคลินิก เพื่อให้สมาชิกได้ใช้บริการสอบถามปัญหาที่พบและต้องการขจัดปัดเป่า ฉบับหน้าจะแจ้งให้สมาชิกทราบกฎ กติกา มารยาทในการดำเนินการครับ
 • 9 สิงหาคม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “จัดการความเสี่ยง จัดการความรวย”
 • 22 สิงหาคม สัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน “หุ้นเชิงลึก” โดยผู้บริหาร บล.บัวหลวง
 • 15 กันยายนท่านที่สมัครเป็นสมาชิกชมรมบัวหลวงตั้งแต่ปลายปี59เตรียมรับการต้อนรับ จากคณะกรรมการและสมาชิกเก่า พร้อมการทำ Business Matching
 • 20 กันยายน ศึกษาดูงานในประเทศ 2 บริษัทที่มีประวัติและผลงาน (ขออุบไว้ก่อนจะแจ้งให้ทราบฉบับหน้า)
 • ระหว่างเดือนกันยายน เตรียมให้ความรู้เกี่ยวกับ Online Marketing
 • ปลายตุลาคม-ต้นพฤศจิกายน เตรียมตัวเตรียมใจไปเซียะเหมิน-กวางโจว หลังจากนั้นยังมีเรื่องตื่นเต้นอีก 2-3 งาน ก่อนสิ้นปี 2560 ไว้จะบอก??
 • สรุปฉบับหน้ามีเรื่องน่าสนใจสำหรับมวลสมาชิกหลายรายการให้ท่านเข้าร่วม

โปรดติดตาม ขอให้ทุกท่านมีความสุข พร้อมเดินหน้าสู่ความสำเร็จ