สวัสดีเพื่อนพี่น้องสมาชิกชมรมทุกท่าน

  • ตลอดช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ สถานการณ์โลกและไทย ยังเป็นข่าวด้านลบมากกว่าด้านบวก แม้ไทยจะสามารถส่งออกได้ดีขึ้น ก็ยังจะถูกกระทบจากค่าเงินบาทที่ยังมีแนวโน้มแข็งอยู่ ผู้ประกอบการส่งออกก็ต้องป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินมากกว่าอยู่เฉย
  • ปลายเดือน กค. ไทยยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคอีสาน โดยเฉพาะจ.สกลนคร
  • อย่างไรก็ตาม ชมรมเราภายใต้การทำงานของท่านประธานชมรม (คุณโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์) เจ้าใหญ่แห่งแท้งค์น้ำสเตนเลส (ไทย-ลาว-เข้าสู่เมียนมา) สร้างผลงานต่อเนื่องจากอดีตประธานที่ผ่านมา

–  28 – 29 มิย.   จัดอบรมสัมมนานอกสถานที่ ให้แก่ที่ปรึกษา/กรรมการชมรม

เปลี่ยนวิธีคิด พิชิตความสำเร็จ (Business Model Canvas)

วิทยากร  รองประธานวิชาการ ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณปฏิกรณ์

ดร.จุมพฏ  กาญจนกำธร (ดร.เฉิน)

–  25 กค.            จัดทัศนศึกษาดูงานในประเทศ 2 แห่ง  2 รถบัส

บริษัท ศรีวัฒนา วู๊ดดิ้ง อินดัสทรีส์ จำกัด  ผู้ผลิตกรอบรูปไม้ส่งออก

บริษัท บลูไลท์ อุตสาหกรรม จำกัด          ผู้ผลิตกระเป๋าแข็งเดินทาง

เป็นที่ถูกอกถูกใจพระเดชพระคุณผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งความรู้ ความสนุก ความสุข ที่ซื้อของดีราคาถูก

–  26 กค.            จัดอบรมสัมนนาเชิงปฏิบัติการ “การตลาดธุรกิจเพื่อผู้บริโภค B2C Marketing”

อ.เมธี จารุมณีโรจน์ อดีตผอ.การตลาด P&G และ Sappe

ทั้ง 3 รายการเป็นที่ชื่นชม ชื่นชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมเป็นอย่างมาก

 

  • ในเดือนสิงหาคมนี้ ประธานชมรมแจ้งว่า ชมรมมีกิจกรรมที่จะมอบให้แก่บรรดาสมาชิกให้เข้าร่วม

–  9  สิงหาคม     หลักสูตร “จัดการความเสี่ยง จัดการความรวย”

วิทยากรอ.พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ                   “เสี่ยงรวย เสี่ยงล้ม”

(ประธานที่ปรึกษาชมรม)

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์                      “จัดการความเสี่ยง จัดการความรวย”

(อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA)

ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร ที่จะประสบความสำเร็จต้องรู้ เข้าใจ บริหารความเสี่ยง

สมาชิกที่สนใจ &ชวนเพื่อนธุรกิจเข้าฟัง โดยโทร.จองภายใน 4 สค.นี้

–  22 สิงหาคม  สัมมนา “หุ้นเชิงลึก โดยใช้ Technical” จากทีมงานบมจ.บัวหลวง

ยุคนี้ การค้าต้องเน้นอย่างต่อเนื่อง

การลงทุนต้องรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ ตัดสินใจ ลงทุน ตามโอกาส

ทั้ง 2 รายการ สมาชิกรีบจัดคิวจอง เพื่อป้องกันความผิดหวัง

เข้าหลักที่ว่า “โอกาสมา เราต้องรีบ (ตัดสินใจ)”

เดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งการเรียนรู้ ความเสี่ยง ความกล้าลงทุนด้วยข้อมูล

 

หวังว่า ทุกท่านจะผ่านพ้นเดือนนี้ด้วยความสำเร็จ ที่รอท่านอยู่นะครับ

พบกันใหม่ฉบับหน้า 5555

 

******************************************************