• ภาวะเศรษฐกิจไทย แม้จะดูเติบโตในด้านมหภาค (Macro) ทั้ง GDP ส่งออก ท่องเที่ยว แต่ในด้านจุลภาค (Micro) กำลังซื้อในช่วงที่ผ่านมายังหดตัว ดัชนีความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมและผู้บริโภคลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะถ้าผลผลิตเกษตรเพิ่ม ราคาลดรายได้ประชากรส่วนใหญ่ไม่ดีขึ้น ย่อมส่งผลต่อธุรกิจ การค้า ลงทุน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

พวกเราชาวเอสเอ็มอี จะได้รับผลกระทบมากกว่าธุรกิจใหญ่ จึงจำเป็นต้องปรับแผนธุรกิจเพื่อความอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าต่อไปในทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการชมรมพร้อมอยู่เคียงข้าง และนำทุกท่านสู่ความสำเร็จ ภายใต้สโลแกน “สัมพันธ์ดี มีเครือข่าย ได้ความรู้ อุ้มชูธุรกิจ ”

ธุรกิจต้อง สู้ สู้ &สู้อย่างมีแผน จึงจะชนะครับ

  • ภารกิจสำคัญที่คณะกรรมการชมรมร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง ร่วมกันทำเพื่อสมาชิก “บอกเล่าเก้าสิบ” จะทยอยนำมาเรียนให้ทุกท่านทราบเป็นระยะ

–   6-7 กย. หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนธุรกิจ หลักสูตรบัวหลวง”รุ่นที่ 91โดย ธนาคารมอบให้ Deloitte ToucheTohmatsuที่ปรึกษาการเงินระดับโลกร่วมกับสถาบันมหาวิทยาลัยชั้นนำ เป็นผู้จัดทำหลักสูตร อ.พันธ์ศักดิ์เป็นผู้ดัดแปลงในการสอน &กรณีศึกษา ให้เข้าใจง่าย และใช้วางแผนธุรกิจท่านได้

–   23 กย. กิจกรรมกีฬาโบว์ลิ่งการกุศล มอบให้เด็กพิการทางสมองและซ้ำซ้อน กำหนด 60 ทีม @ 3 คน ค่าใช้จ่ายทีมละ 3,000 บาท ชิงถ้วยรางวัลผู้บริหารระดับสูงของธนาคารและชมรมผู้จองทีมทุกท่านขอให้สุขภาพดีทั้งครอบครัว สาธุ!

–   26 กย. หลักสูตร “Big Data เพื่อการบริหาร” จัด preview ให้กับคณะกรรมการชมรมค่าใช้จ่าย 1,000 บาท

–   26 กย. จัดรับสมาชิกใหม่ที่ให้ความไว้วางใจชมรมที่จะนำทุกท่านสู่ความเจริญ โดยเน้น Business Matching ระหว่างสมาชิกใหม่ – เก่า เพื่อเพิ่มเครือข่ายและโอกาสธุรกิจ เริ่ม              บ่ายสองโมงครึ่ง หลังจากนี้มีพิธีรับน้องใหม่พร้อมเลี้ยงรับรองสังสรรค์เพิ่มความสนิทสนม

–   ล่าสุดชมรมได้จัดตั้ง “คลีนิกบัวหลวงเอสเอ็มอี” โดยกำหนดแผนงานให้เป็นรูปธรรมสมาชิก/ที่ปรึกษา/กรรมการชมรม สามารถสอบถามปัญหาใน 5 หมวดเรื่อง ตลาด คน งาน เงิน เทคโนโลยี&นวัตกรรม ชมรมได้เรียนเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ธุรกิจ เป็นผู้ให้คำแนะนำ เริ่มสอบถามได้ ตค. นี้

  • ไตรมาสสุดท้ายปีนี้ ชมรมได้จัดทัศนศึกษา

–   ดูงานในประเทศ โรงงาน 2 แห่ง เลื่อนจาก 20 กย.มาเป็น 14พย. เพื่อความพร้อมโรงงานใหม่ที่สร้างเสร็จ

–    ดูงานต่างประเทศ เซียะเหมิน 5 – 9 พย. ดังที่ประกาศล่วงหน้านี้ ปรากฎยอดจองเต็ม ผู้สนใจจริงก็ลง waiting list ไว้ เพื่อประกาศผลผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไป

–    กลางเดือน 15 ธค. เชิญชวนทุกท่านร่วมงาน “บัวหลวงเอสเอ็มอีแฟร์” ที่หน้าธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ หลังจากเราเว้นวรรคปีที่ผ่านมา ผู้จัดได้เตรียมคัดเลือกสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพ ราคาเยาว์ ช้อป ชิม เช้าจรดเย็น และไฮไลท์โชว์ชุดพิเศษที่แปลก ใหม่ ดี เหนือทุกปี เฉพาะช่วงเที่ยงถึงบ่ายสองโมง

–    22 ธค. งานสังสรรค์สมาชิกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมลุ้นรางวัลจากผู้บริหารธนาคาร&ชมรม

 

หวังว่าพวกเราเหล่าสมาชิกจะร่วมเครือข่ายธุรกิจ ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน &สมหวังในช่วงครึ่งปีหลังนี้ครับ

 

******************************************************