สวัสดีปีใหม่ 2561 ต้อนรับทึกท่านเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่พวกเราคาดหวังว่าดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มา จากตัวเลขคาดการณ์หลายค่าย หลายสำนักล้วนลงความเห็นตรงกันว่าตัวเลขขยับขึ้นในภาพรวม

แต่สำหรับเราๆ ท่านๆ ย่อมทราบดีกว่า ผลที่เกิดขึ้นในปี 2560 ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่ธุรกิจลดลงไปจนถึงขึ้นอยู่ไม่ได้ก็มีให้เห็น โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ขาดกำลังหนุนทั้งด้านการคลาดการจัดการเทคโนโลยีและการเงิน

ผู้ประกอบการ่วนใหญ่ยังใช้ความเข้าใจว่าถ้าเศราฐกิจมหภาคภาพรวมดี เขาก็จะดี หรือรู้สึกไม่ดีถ้าเศรษฐกิจโดยรวมแย่ นั่นก็อาจเป็นความเข้าใจที่ถูกเพียงเสี้ยวเดียว เพราะข้อเท็จจริงยังมีองค์ประกอบจากปัจจัยภายในและภายนอกที่กระทบโดยตรงอีกหลายเรื่อง สำคัญที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ เท่าทันและสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดผลดีต่อธุรกิจเป็นสำคัญ

ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ตระหนักเห็นความสำคัญที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจนัยนี้ เพื่อเป็นเข็มทิศนำทางให้ผู้ประกอบการเดินถูกทิศ คิดถูกทาง โดยได้ร่วมกับธนาคารกรุงเทพจัดสัมมนาเปิดศักราชที่มั่นใจว่า ผู้ประกอบการสมาชิกจะได้รับฟังจาก 2 กูรู ที่คัดสรรมาโยเฉพาะ

  • 5 ก.พ. 61 สัมมนาเรื่อง “เศราฐกิจปี 61 กับการปรับตัวยุค Digital Transformation “ จัดโดยชมรมฯ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ เวลา 13.00-16.30 น. ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ เริ่มด้วย “เศรษฐกิจปี 2561 กับการปรับแนวคิดเพื่อผู้ประกอบการ” ชมรมฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ “บอกเล่าเก้าสิบ” ขอเรียนเพื่อนสมาชิกว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของธนาคารกรุงเทพ และมั่นใจว่าทุกท่านจะได้เบิกฤกษ์ความคิดที่ถูกทิศ ถูกทาง และปรับสถานการณ์ธุรกิจท่านได้ถูกจุด เปรียบเหมือน กุญแจหลัก (Master Key) ที่จะไขประตูสู่โลกแห่งความเป็นจริง (อยากให้สมาชิกมาฟังในสิ่งที่ไม่เคยคิด หลังจากนั้นก็จะนำท่านเข้าสู่ “การปรับตัวในยุค Digital Transformation” ได้รับเกียรติจาก กูรูต้นแบบปฏิรูปธุรกิจอุตสาหกรรม อ.กมล ชุติพงศ์นาวิน กรรมการผู้จัดการบริษัท เค เอ็ม เอฟ จำกัด ท่านเป็นเจ้าของโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ญี่ปุ่นยอมรับนับถือและเป็นคนแรกๆ ที่อดีตท่านประธานกรรมการบริหาร (คุณโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์) นัดเยี่ยมชมกิจการและชื่นชมแนวคิดในการปรับระบบการจัดการโรงงานที่ล้ำสมัย สามารถคุมได้ทุกจุดด้วยจอภาพเดียว ที่พร้อมนำมาเผยแพร่ต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีคุณภาพเป็นเลิศ (อยากให้สมาชิกได้เพิ่มผลิตภาพกานจัดการโรงงานมากกว่า 2 เท่า)
  • 19-21 ม.ค.61 เป็นทริปทัศนศึกษาต่างประเทศ 2 รถบัส ครั้งแรกต้นปี 2561 ชมรมโดยท่านประธานโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์ ได้ดำริตั้งแต่ช่วงหลังปี 2560 ที่จะนำสมาชิกทัศนศึกษาลาวใต้ (จำปาศักดิ์-ปากซอง โดยเครื่องบินไป-กลับ Thai Smile เริ่มแวะที่ จ.อุบลราชธานี ฮ.พันธ์ศักดิ์ ให้ทุกท่านได้รู้จักผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค (คุณอุเทน โชติชัย) เตรียมตัวต้นรับพวกเราและเป็นผู้แนะนำ บจ.RSI Robotics ผู้ผลิต Robot ที่ใช้งานได้จริงในโรงงาน หลังฟังเรื่องราวที่ไปที่มาและชมรมโรงานผลิตแล้ว ท่านที่สนใจเรื่อง Robot ไปใช้ในโรงงานกระซิบดังๆ ว่าได้ของดี คุณภาพดี ราคาต่ำกว่าลูกค้าทั่วไปเพราะเรามีสัมพันธ์ดี หลังจากน้นเราก็จะเดินทางเข้าลาวที่จำปาศักดิ์ สัมมนาบ่าย & เลี้ยงสังสรรเย็น รุ่งขึ้นก็เข้าปากซองชมสวนไร่กาแฟ ขากลับแวะซื้อของดีของฝากกลับบ้าน “บอกเล่าเก้าสิบ” มั่นใจว่าเป็นทริปที่น่าจดจำอีกทริปหนึ่ง เพราะ “จัดทริปทุกครั้ง เกิดคาดทุกที”