ข่าวสารชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี

“บอกเล่าเก้าสิบ”

ฉบับที่ 26  วันที่ 10 เมษายน 2561

สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านครับ

ผู้นำนั้น สำคัญไฉน

 • ทุกท่านทราบดีว่า ทุกองค์กรควรกำหนดเป้าหมายอนาคตไปในทิศทางใด? ไปอย่างไร?ผู้นำนั้นเป็น

บุคคลสำคัญที่จะนำบุคลากรในองค์กรไปถึงเป้าหมาย

หนังสือ“ผู้นำ ผู้ครองใจ”โดย อ.พันธ์ศักดิ์& อ.วิศิษฏ์  ได้ให้คำนิยามเฉพาะไว้

 • ผู้นำคือ ผู้กล้า (คิด ตัดสินใจ  ทำ  รับผิดชอบ)

ผู้สร้างประโยชน์ (งาน  ครอบครัว  องค์กร  ส่วนรวม)

ผู้ทรง ความเที่ยงธรรม  กล้าหาญ  จึงมีผู้ปรารถนาจะติดตาม

 • ผู้ครองใจคือ ผู้ครองใจ (ลูก ลูกร้อง  ลูกค้า  คู่ค้า  คู่แข่ง  ผู้ถือหุ้น  องค์กร  สังคม

ชุมชน  ภาครัฐ)

ผู้ทรงความเมตตา  อ่อนน้อม  เบิกบาน  จึงมีผู้ปรารถนาจะร่วมทาง  ร่วมชะตา

 

 • ผู้นำประเทศสำคัญของโลกที่กำหนดชะตาชีวิตประเทศ&ประชาชนของพวกเขา ยกตัวอย่างประธานาธิบดี สี่จิ้นผิง  ผู้นำจีน  เป็นผู้นำกล้าสร้างประโยชน์และครองใจผู้เกี่ยวข้อง ที่สามารถต่อยอดความสำเร็จที่จะนำพาจีนครองอันดับหนึ่งของโลกทางการค้าภายใน 5-7 ปี  ใครจะเชื่อประเทศที่แสนจนเมื่อร่วม 100 ปีที่แล้ว จะผงาดขึ้นเป็นประเทศผู้นำสูงสุดได้.ovok89vyo.d]houh
 • ความเชื่อยุคก่อน ความเป็นผู้นำ ผู้ครองใจ จะต้องเป็นบุคคลที่สูงวัย  ผ่านประสบการณ์มาโชกโชน แต่ความที่โลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา ผู้นำ ผู้ครองใจใช้ว่าจะต้องเป็นผู้สูงวัยเท่านั้น  ล่าสุดผู้นำประเทศที่อายุน้อยกว่า 40 ปี คือ เซบาสเตียนครูซเป็นประธานาธิบดีประเทศออสเตรีย  อายุ 31 ปี   ซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศฝรั่งเศส ประธานาธิบดี เอ็มมานูเอลมาครง  อายุ 39 ปี
 • ในการประกอบธุรกิจก็เฉกเช่นเดียวกัน

ยุคก่อน ผู้ประกอบการที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกก็ล้วนต้องก่อตั้งมาหลายสิบหลายร้อยปี  มีสินทรัพย์มหึมาเพื่อสร้างยอดขายและกำไรสูง

สำหรับยุคใหม่ ผู้ประกอบการที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกที่มีนวัตกรรมสนองและสร้างความต้องการคนยุคใหม่ได้   ใช้เวลาเพียง 10-20 ปี ก็ประสบความสำเร็จ  ทำกำไรได้มากกว่าแต่ก่อน  โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการสะสมทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มยอดขายและกำไร  ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โนว์ฮาว นวัตกรรมยุคดิจิทัล

 • ประเทศไทย เพื่อให้ก้าวทันยุคดิจิทัลที่มาแรง ก็ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
 • ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีของพวกเรา กำหนดบทบาทสำคัญ คือ ต้องนำพาสมาชิกทุกท่าน “เข้มแข็ง”โดยจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานทั้งใน&ต่างประเทศ ฯลฯเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถให้ผู้ประกอบการ เป็นไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐให้ได้

แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่เราต้องตอบคำถามให้ได้อย่างน้อย 3 ข้อ  คือ

 1. ผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจคำนิยาม “ผู้ประกอบการไทยแลนด์ 4.0”
 2. ผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ ยังไม่ทราบว่า ตนเอง ยืน อยู่ในจุดใด
 3. ผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ ยังไม่รู้ว่า ต้องทำอย่างไรกับตนเองถึงจะก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้
 • 4 พค. (13.00– 17.00 น.) คณะกรรมการชมรม ฯ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ ได้จัดหลักสูตร “ก้าวอย่างไรไปให้ถึง ไทยแลนด์ 4.0”ณ ชั้น 29 ห้องโกมุท ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม

โดยได้จัดทัพกูรูที่มีผลงานในแต่ละองค์กรของตนให้ผงาดเหนือคู่แข่งขัน และเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จที่ดี ( Best Practice)มาเล่าสู่ท่านสมาชิกชมรม และเครือข่ายรวมอีก 5  จังหวัด สภาหอการค้า และสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ

หัวข้อในการเสวนาที่จัดไว้เป็นซีรี่ส์ “ก้าวอย่างไรไปให้ถึง ไทยแลนด์ 4.0”

1.แนวคิดล่างสู่บน ภาคปฏิบัติ สู่ ไทยแลนด์ 4.0 (อ.กมล ชุติพงศ์นาวิน)

2.เอาอยู่ที่ทีมบริหาร & กลุ่มพนักงาน (อ.ดร.พยุง ศักดาสาวิตร)

3.เพิ่มตัวช่วย เหนือคู่แข่ง (อ.กุลโชค โพธิ์พัฒนชัย)

4.Innovation  : Cost Reduction  : Additional Profit ( อ.ศุภชัย จินตนาเลิศ)

5.เพิ่มคุณค่า เพิ่มราคา ธุรกิจครบวงจร (อ.ณรงค์ สกุลศิริรัตน์)

6.เจ้าตลาดในประเทศสู่ครองตลาดต่างประเทศ (อ.ชาธิป ตั้งกุลไพศาล)

ดำเนินการอภิปรายโดย อ.พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ

 • บอกเล่าเก้าสิบ” ขอเรียนว่า งานนี้เจ้าของผู้ประกอบการควรอย่างยิ่งที่จะเข้าสัมมนา และซักถามข้อสงสัยกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถพัฒนาตัดสินใจ นำไปปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ในองค์กรของท่านได้ก่อนใครอื่น

กฏ “ ผู้สมัครก่อน ย่อมได้ก่อน”

โปรดแสดงความจำนงค์ที่จะเข้าร่วมสัมมนาล่วงหน้า ( รอบปีที่ผ่านมา ชมรมฯจัดงานใดก็ตาม สมาชิกหลายท่านพลาดโอกาสที่จะเข้าร่วมเพราะสมัครช้ากว่าท่านอื่น )

กติกา สำหรับสมาชิกกลุ่มไลน์ใหญ่ BLCSME สามารถแจ้งชื่อ สกุลดังนี้ :

 ตัวอย่าง   ชื่อ….. ก้าวหน้า   หาความรู้ (4  พค.)

ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนแล้ว

มรรยาทหากท่านติดภาระกิจอื่นใด ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมงานสัมมนา โปรดแจ้งล่วงหน้า

ตัวอย่าง   ชื่อ…. ก้าวหน้า    หาความรู้  ( 4 พค. ติดงาน )

Slogan ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี

  ***** สัมพันธ์ดี  มีเครือข่าย  ได้ความรู้  อุ้มชูธุรกิจ *****

ก่อนจบฉบับนี้มีคำถามดีๆจากคลินิคบัวหลวงเอสเอ็มอี  แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า