ข่าวตามสถานการณ์

            ต้องยอมรับกันทั่วไปว่า ปีนี้เป็นอีกปีที่มีความผันผวนและความเสี่ยง ทั้งด้านภัยธรรมชาติ ภัยสงครามการค้า ภัยเศรษฐกิจเรื่องการกระจายรายได้ ภัยการเมือง ภัยด้านขีดความสามารถที่ยังต้องเริ่มพัฒนา

หากไม่นับภัยที่ไม่อาจควบคุมได้ตามธรรมชาติ (แต่ก็ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้ถ้ามีความรู้ การจัดการ การควบคุมความเสี่ยง การป้องกัน รู้สิ่งบอกเหตุ และการแก้ไขเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ทันสถานการณ์ ก็จะบรรเทาความเสียหายได้) ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำประเทศที่มีความรู้ ขีดความสามารถ กำหนดและดำเนินยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเน้นความกินดีอยู่ดี เหลือกินเหลือใช้ของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ หากผู้นำที่หลงทิศ หลงทาง ไร้ความสามารถ ก็อาจนำพาประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตถึงขั้นล้มละลายได้ในที่สุด อย่างกรณีตัวอย่าง ประเทศตุรกี อาร์เจนติน่าและเวเนซูเอล่า ใครจะเชื่อว่าประเทศเวเนซูเอล่าที่มีน้ำมันมากที่สุดในโลก ร่ำรวยมากในอดีต จะประสบชะตากรรมเช่นที่ว่าได้

ประเทศไทยก็ยังนับว่าโชคดีที่ไม่ประสบภัยร้ายแรงและวิกฤตเฉกเช่นประเทศเพื่อนบ้านทั้งแถบใกล้และแถบไกล ในภาพรวมยังสามารถแสดงตัวเลขดีขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมา แต่จะให้ดีใจไปกับภาพรวมก็ใช่ที่ เพราะภาพธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก ครอบครัว การค้า การเงิน การลงทุนก็ยังไม่ลื่นไหลคล่องตัว และยังอดเป็นห่วงไม่ได้ในเรื่องขีดความสามารถของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของไทยไม่เหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

ดังนั้นการพัฒนาความรู้ การรวมตัวพันธมิตรทางการค้า การลงทุน การสร้างเครือข่ายช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึงยังเป็นปัจจัยสำคัญของผู้ประกอบการไทย และถือเป็นเป้าหมายภารกิจสำคัญของชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีที่จะทำเพื่อสมาชิกชมรม

 

 

ข่าวสำคัญเพื่อสมาชิก

7 กย. 61 ชมรมจัดงานต้อนรับสมาชิกใหม่ในรอบปีที่ผ่านมา

 • ภายในงานจัดให้สมาชิกเก่าเล่าสิ่งที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม
 • จัดที่ปรึกษา/กรรมการชมรมดูแลและเป็นเพื่อนในแต่ละกลุ่มย่อย ทุกกลุ่มสมาชิก
 • จัดให้มีการสร้างความสัมพันธ์ รู้จักธุรกิจของแต่ละสมาชิกใหม่
 • จัดเลี้ยงสังสรรระหว่างที่ปรึกษา/กรรมการ/ประธานชมรม กับสมาชิกใหม่ ณ ชั้น 29 ธ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถ.สีลม เวลา 14.30 – 18.30 น.

11 กย. 61 ชมรมจัดประชุมที่ปรึกษา/กรรมการ และเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคลินิกบัวหลวงเอสเอ็มอี

 • สรุปงานอบรม สัมมนา ดูงานในประเทศ &ต่างประเทศ ปี 2561
 • สรุปแผนงานกีฬา จัดโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือเด็กนักเรียน / โรงเรียนที่ยากไร้และรพ.ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์เพื่อผู้ป่วย

วันอาทิตย์ที่ 16 กย. 61  เวลา 10.00 – 14.30 น. Blu-O Bowl , Siam Paragon

 • เลี้ยงสังสรรค์ที่ปรึกษา/กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคลินิกฯ/อดีตประธานชมรม/ผู้มีอุปการะคุณชมรมฯ

16 กย. 61                  Bowling การกุศล ที่สยามพารากอน

(10.00 – 14.30 น.)    รวม     54    ทีม @ 3 คน

19 – 20 กย. 61จัดสัมมนา รู้รอบ รู้ทัน การแก้ปัญหา (Problem Solving & Decision Making) เป็นหลักสูตรระดับสากล ที่กำหนดเป็นเงื่อนไข ผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้จึงเป็นผู้บริหารระดับสูงได้

 

งานอนาคตในไตรมาสสุดท้ายปี 61

 • งานบัวหลวงเอสเอ็มอีแฟร์ วันศุกร์ที่ 14 ธค. 61

หน้าธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ถ.สีลม

ท่านสมาชิกที่มีสินค้าคุณภาพ ประสงค์เผยแพร่จำหน่ายในราคาให้ลองใช้ (ถูกเป็นพิเศษ) สามารถติดต่อเสนอเข้าร่วมได้ภายในเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯกำหนด

 • งาน CSR ใหญ่ของชมรม วันศุกร์ที่ 21 และเสาร์ที่ 22 ธค. 61

แสวงหาเงินและสิ่งของ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อมอบให้แก่ เด็กน้อยยากไร้/โรงเรียนที่ขาดทุนการศึกษา/รพ.ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ (อยู่ระหว่างพิจารณาโรงเรียน/รพ.ที่เข้าข่าย)

 

สรุปงาน กย. 61

 • สมาชิกใหม่ ขอให้ร่วมงานรับท่าน 7 กย. 61  เวลา 14.30 – 18.30 น. ชั้น 29 ธ.กรุงเทพ สนญ ถ.สีลม
 • สมาชิกทุกท่านร่วมสัมมนาที่มีคุณค่า 19 – 20 กย. 61 รู้รอบ รู้ทัน การแก้ปัญหา (Problem Solving & Decision Making)

โปรดแจ้งยืนยัน 02-230-1140

ขอบคุณ & พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ