ฉบับที่ 6 วันที่ 27 กันยายน 2559

ควันหลงจากงานโบว์ลิ่งสามัคคี ครั้งที่ 10 ของชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี จัดขึ้นที่  Blue Oสยามพารากอน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจจากคณะกรรมการชมรม ขอปรบมือให้กับท่านประธานชมรม คุณบุญเจริญ มโนบูรชัยเลิศ ที่หาสปอนเซอร์กิติมศักดิ์เข้าชมรมฯมากกว่า 200,000 บาท  รองประธานสมาชิกสัมพันธ์ คุณรัตตินันท์(ปุ๋ย) ช่วยหาสปอนเซอร์กว่า 20 ทีม และกรรมการช่วยกันจนสามารถได้ทีมโบว์ลิ่งสนับสนุน รวม 73 ทีม เฉพาะธนาคารกรุงเทพร่วมสันบสนุน 50,000 บาท ส่งทีมโบว์ลิ่งเข้าแข่งขัน 3 ทีม สรุปแล้วสามารถนำเงินที่ได้ช่วยเหลือมูลนิธิเด็กพิการซ้ำซ้อน เป็นเงิน 54,000 บาท  รพ.รามาธิบดี 10,000บาท และคณะกรรมการสมทบส่วนตัวอีกต่างหาก  กองทุนชมรมเพื่อสมาชิก 200,000 บาท ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุน คณะผู้จัดงานโดยเฉพาะพี่กำชัย  เพ็ชรน้ำสิน ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดงาน   พี่หยวน(นภัสนันท์ รุจิรอาภรณ์ )ทีมหญิง  พี่เรือง ( เรือง ตันวิบูลย์วงศ์) ทีมชาย    และที่เพิ่มสีสรรให้ทุกท่านที่มิได้เล่นโบว์ลิ่งตาลุกวาว ก็คือ 4 พริตตี้สาวที่รองประธานต่างประเทศ คุณโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์ เป็นผู้จัดเสริมเพิ่มชีวิตชีวา  ที่ปรึกษาอาวุโสอย่างพี่เสี่ย(คุณสุรชัย โสตถีวรกุล)สนับสนุน 20,000 บาท พี่ชัยรัตน์ รัถยาพิมล ผู้ผลิตกระเป๋าโรม่าจัดกระเป๋าสัญญลักษณ์งานโบว์ลิ่ง ครั้งที่ 10 จำนวน 200 ใบ และคุณกอล์ฟ ( ศุภชัย จินตนาเลิศ ) บจ.สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช  มอบน้ำมันปาล์ม 15 กล่อง ( 180 ขวด) แจกให้ผู้ร่วมงาน  พี่รัตนา เตชะพันธ์งาม ที่นอน Spring Mate มอบหมอน 10ใบ และหมอนข้าง 12ใบ ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย บจ.ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ มอบเก้าอี้พับญี่ปุ่น 20 ตัว  คุณสุรชัย วาณิชยชาติ บจ.วาณิชอนันต์ อินเตอร์เทรด มอบเครื่องฟอกอากาศ 3 ตัว

สรุปว่างานโบว์ลิ่ง ครั้งที่ 10 เป็นที่พออกพอใจของทุกฝ่าย และชมรมยังได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้อ่อนแออีกด้วย สาธุทุกท่านให้ได้รับความคุ้มครอง สุขภาพดีและมีความสุขทั้งครอบครัว

งานต้อนรับเพื่อนใหม่ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมาเป็นอีกงานที่เป็นที่ประทับใจเพื่อนสมาชิกใหม่ไม่รู้ลืมโดยมีท่านรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  ท่านประธานฯคุณบุญเจริญ มโนบูรชัยเลิศกล่าวต้อนรับสมาชิกด้วยความอบอุ่น สมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมงานต่างนึกไม่ถึงว่า คณะกรรมการชมรมจะจัดงานต้อนรับได้อย่างมีความหมาย  มีการมอบเข็มชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ที่จัดทำขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของพวกเราชาวบัวหลวงเอสเอ็มอี  การจัดทีมสร้างความสัมพันธ์โดยมีรุ่นพี่ประกบทุกโต๊ะ ทำให้เพิ่มความสนิทสนมอย่างรวดเร็วภายในค่ำคืนเดียว    ชมรมของเราจะขาดเสียไม่ได้ทั้งสมาชิกเก่าที่เกาะกลุ่มอย่างเหนียวแน่น + สมาชิกใหม่ที่พร้อมใจเข้าร่วมกับสมาชิกเก่า  ขอให้ชมรมเติบโต เข้มแข็ง คณะกรรมการสมาชิกเก่า-ใหม่ รักใคร่ สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดไป

 

สัมมนาเรื่อง “ จะรอด หรือ รุ่ง ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ”

งานสัมมนาที่ให้ความรู้ให้รู้เท่าทันอนาคต และการปรับตัวของผู้ประกอบการในปัจจุบัน  ชมรมโดยรองประธานวิชาการ  ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย( AlternativeDesign)ได้เป็นแม่งานจัดสัมมนาเรื่อง “จะรอดหรือรุ่ง ในยุคไทยแลนด์ 4.0 “ โดยมี  2 ดร.ทอง(ดร.ทอง พุทธรอด และ ดร.สมศักดิ์ (ทอง) วาทินชัย ) ผู้ดำเนินการอภิปรายเจาะกึ๋น คือ อ. พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ  กล่าวโดยสรุป ผู้ประกอบการต้องเตรียมปรับตัวใน 4 เรื่องใหม่  ได้แก่

 1. พนักงาน(คิด ทำ จิตสำนึก) คิดนวัตกรรมได้ ต้องคิดแตกต่างให้ได้ ต้องคิดสร้างสรรค์ทั้งดีและเร็วได้ ต้องคิดบวก จะเป็นเช่นนี้ได้ต้องคิดถูก เมื่อคิดได้จะต้องมีทักษะหลากหลาย 3-5 ประการ ในการทำ โดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมและสามารถสอนงานได้ ด้วยจิตสำนึกถึงบุญคุณ สิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต ในกรณี ดร.สมศักดิ์ ฯ ยึด 3 หลักในเรื่องนี้ ความเป็นมนุษย์ที่เหนือกว่าคน ความเป็นเพื่อนร่วมงานที่เหนือกว่าการเป็นพนักงาน  และความเป็นหุ้นส่วนกิจการ เป้าหมายคือ การสร้าง ความเป็นเถ้าแก่น้อยเจ้าของกิจการให้เพื่อนร่วมงาน
 2. การบริหารจัดการภายในองค์กร ( Internal Management )โดยกำหนดคุณภาพมาตรฐาน ความสม่ำเสมอที่เรากำหนด  ที่เป็นสากลกำหนดบรรดา ISO ต่างๆ และ ที่คู่ค้าระดับโลกกำหนด โดยยึดหลัก ดีขึ้นเรื่อย ดีกว่า ดีที่สุด  ทั้งนี้ระบบที่จัดทำขึ้นต้องมีความคล่องตัว  ยืดหยุ่น  ควบคุมได้ด้วยตนเอง  ถูกต้อง  ครบถ้วน  รวดเร็ว  ประหยัด ปลอดภัย ยุคใหม่นี้ผู้ประกอบการจะต้องแสวงหาความรู้ ความช่วยเหลือ และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ในการผลิตและจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
 3. การตลาด ( Marketing )

โดยยึด 3 หลักคือ

 • ทำให้คนรู้จักเริ่มจากตระหนักรู้ (Awereness) เดิมอาจใช้เพียง Off-line ใหม่ก็เพิ่ม On-line จาก In-bound เพิ่ม Out-boundเติมให้รู้ด้วยสื่อต่างๆ ( Social Media ) ตามสถิติแจ้งให้รู้ 100 ทักทายกลับ 20 ได้ผล 5 ภักดีกับเรา 1
 • ทำให้เขามีใจให้เรา นั่นก็คือ เราต้องยึดหลัก ทำให้เป็นประโยชน์ต่อเขา  ต่อสังคม  ต่อโลก
 • สร้างศรัทธา ยึดหลักคิดและทำเพื่อผู้อื่น เดิม อาจคิดเพียงWhat ทำอะไร ขายอะไร  ต่อมา How ขายประวัติศาสตร์ให้รู้ที่มาของความคิด มาเป็น Why ทำไมถึงทำเช่นนั้น อย่าง Iphone ต้องการเปลี่ยนโลกให้สื่อสารเห็นกันได้ แนวทางการตลาดยุคใหม่ต้องใจกว้าง ยอมรับความผิดพลาดโดยให้คนภายในและภายนอกชี้จุดอ่อน   ข้อบกพร่องเพื่อนำมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการตลาด   ให้ตอบสนอง สร้างความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุด
 1. การจัดการการเงิน (Fintech)ปัญหาหลัก ได้แก่ มีเงินมากไป และ มีเงินน้อยไป   ผู้ประกอบการยุค 4.0 ต้องมีความรู้เรื่องการจัดการและบริหารแผนลงทุน  ตลาดเงิน  ตลาดทุน  การวางแผนธุรกิจ และการวางแผนทางการเงินภาคปฎิบัติ ดร.สมศักดิ์ ได้เตรียมแผนการจัดการการเงิน โดยแบ่งเงินเป็น  4 กอง

กองที่ 1เตรียมเงินไว้สำรองใช้ 1 ปี สำหรับวิกฤตเศรษฐกิจโลกและไทย ที่มีความผันผวน

กองที่ 2 เตรียมเงินไว้สำหรับการพัฒนาการจัดการด้วยหุ่นยนต์ ทดแทนแรงงานคนที่อาจขาดแคลน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต ลดค่าใช้จ่ายปัจจุบันและอนาคต กายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ และสถาบัน

การเงินในอัตราดอกเบี้ยถูกพิเศษคุ้มค่าการลงทุน

กองที่ 3เตรียมเงินไว้สำหรับพัฒนาการตลาด โดยเฉพาะการขยายตลาดสู่CLMV ที่มีการเจริญเติบโต

มากกว่าไทย และประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต

กองที่ 4 เตรียมเงินไว้สำหรับครอบครัว อันเป็นหลักประกันมั่นคง มิต้องห่วงหลัง พะวงหน้า

 

“บอกเล่าเก้าสิบ”ใคร่เรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าอบรมหลักสูตรและทัศนศึกษาสร้างความสัมพันธ์ คณะกรรมการ สมาชิกทั้งเก่าและใหม่ ส่งท้ายปี 2559

 • วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559ผู้สนใจนำความรู้ไปใช้ให้ได้ข้อตกลง สามารถสมัครเข้าสัมมนา เรื่อง “ศิลปศาสตร์ ต่อรอง ตกลงได้ “โดยอ.พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ ผู้สร้างชื่อเสียงเรื่องนี้  เพื่อสมาชิกชมรม
 • วันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 ชมรมและธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน การจัดหลักสูตรทายาทธุรกิจ โดยจัดการอบรมชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ สนญ.สีลม ในวันที่ 14 ตค. เตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าเดินทางไปอบรมต่อที่ รร.แคนทารี่ จ.อยุธยา พัก 14 และ 15 จบหลักสูตรโดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมหลักสูตรในวันที่ 16 ตค. 59 ด้วย
 • วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559หลักสูตร”บริหารการเงินและต้นทุน”โดย อ.พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ ที่สามารถให้ท่านรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ  วางแผนอนาคตได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้วิชาบัญชีมาก่อน
 • วันศุกร์-เสาร์ที่11-12พฤศจิกายน 2559นำสมาชิกทัศนศึกษาที่เขาใหญ่ ส่งท้ายปี 59เยี่ยมชมและฟังกลยุทธ์การจัดการ บจ.วาวาแพค ผู้ผลิตถุง Big Bag ลือลั่นช่วงน้ำท่วมปี 54 ชมสวนกล้วยไม้ บจ.ประยูรออคิดส์ ผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ   ชมไร่องุ่น   ชิมไวน์   ปาร์ตี้ ”Cowboy Night”

 

หวังว่า ไตรมาส 4 ของปี 2559 คณะกรรมการและสมาชิกเก่า+ใหม่จะเพิ่มธุรกิจได้ดีกว่าทุกไตรมาสที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นปีที่ดีของท่านอีกปีหนึ่ง  พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ

“ บอกเล่าเก้าสิบ”  เป็นข่าวสารเพื่อสมาชิกชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี

 • คำตอบรับ/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
 • เรื่องราวที่ดี /มีประโยชน์ / สร้างสรร นวัตกรรมของท่าน
 • ความเคลื่อนไหวสำคัญที่ทำให้รู้ทันสถานการณ์ เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

โปรดอีเมลมาที่ BLCSM@gmail.com

( ทุกคำตอบของท่านมีค่ายิ่งสำหรับผู้เขียน )